Сэргээгдэх эрчим хүч ба дэвшилтэт технологи-2024” эрдэм шинжилгээний хурал word болон pdf форматтайгаар 6 хүртэлх нүүр өгүүлэл хүлээн авна.
Хурлын илтгэл нь Монгол хэл дээр явагдах бөгөөд өгүүлэл нь шинжлэх ухаан, техник технологийн судалгаанд чиглэсэн байна.
Өгүүлэл нь инновацийн түвшинд анхаарал хандуулсан, бодит шаардлагуудад нийцсэн үр дүнтэй байх шаардлагатай.
Хурлын өгүүлэл нь эхний эсвэл сүүлийн судалгааны үр дүн, дүгнэлтийг тусгасан байх шаардлагатай.
Өгүүлэл бичиг загварыг дараах линкээр татаж авах боломжтой
👉Өгүүлэл бичиг загвар татаж авах: https://aree.mn/?p=2942